Necesitatea unui studiu sociolingvistic în Pola de Siero

Cristina Bleortu

Resumen


Lucrarea de faţa˘ cuprinde un studiu asupra metodologiei pe care am utilizat-o
pentru o cercetare sociolingvistica˘, cu o introducere privitoare la situaţia lingvistica˘
din Pola de Siero şi starea actuala˘ a investigaţiilor sociolingvistice din Asturias.

The present paper includes a study about the methodology that we used for a
sociolinguistic investigation, with an introduction about Pola de Siero’s linguistic
situation and a state-of-art of the sociolinguistic researches in Asturias.


Texto completo:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17811/rfa.15.2015.99-121

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.