Detalles de autor/a

Álvarez Balbuena, Fernando, Seminariu de Filoloxía Asturiana, Departamentu de Filoloxía Clásica y Románica Universidá d'Uviéu, España